Serie: Klantentypologie

Serie: Klantentypologie

Serie: Klantentypologie

Serie: Klantentypologie


Training

Serie: Insights Discovery

Wie ben ik en wie is de ander? Aan de slag met de Insights Discovery persoonlijkheidsprofielen op basis van de theorie van Carl Jung.  Het Klantenbedrijf is geaccrediteerd om te werken met Insights Discovery. Insights Discovery is een waardevrij ontwikkelinstrument dat de persoonlijke voorkeursstijlen van mensen meet. Elk persoon is uniek en heeft unieke kwaliteiten. Insights Discovery geeft door middel van een eenvoudige en aansprekende kleurentaal een beeld van uw voorkeursstijl in gedrag.

Het start met het invullen van een beknopte online vragenlijst.  Daarna  wordt een persoonlijkheidsprofiel van iedere deelnemer gemaakt. Dit profiel is een gedetailleerd persoonlijk verslag dat een heel goed inzicht geeft in de eigen denk- communicatie- en beslis-stijl en uiteraard de invloed hiervan op de omgeving.  

Met dit persoonlijke Insights Discovery profiel gaan we aan de slag in de training:

  • Discovery & persoonlijke effectiviteit

Hoe communiceer jij? Hoe beslis jij? Wat vind jij belangrijk? Waar zitten je kwaliteiten en je allergieën? Wat motiveert je en wat remt je? Naast zelfinzicht krijg je inzicht in de andere menstypen en wat hun kenmerkt en drijft. Voor effectievere communicatie en afstemming.

  • Discovery & team-effectiviteit  

Wat maakt een team een team? Waarom weet het ene team zich vlot aan omstandigheden aan te passen, terwijl andere teams ‘blijven hangen’? Effectieve samenwerking is blijkbaar niet vanzelfsprekend. Het kunnen herkennen, waarderen en benutten van de verschillen is van cruciaal belang voor het succes van teams. We verdiepen ons tijdens deze training in de kenmerken van teams en doorgronden de samenwerking tussen de individuele teamleden. Dit doen we aan de hand van het Insights Discovery model voor Teameffectiviteit.

  • Discovery & sales-effectiviteit

Verkopen zonder het gevoel te hebben je in bochten te moeten wringen! Passen de ‘tips and tricks’ uit de standaard verkooptrainingen niet meer bij jou? Vind dan nu de verkoopstijl die bij je past! Tijdens deze workshop wordt naast het overdragen van kennis en vaardigheden op het gebied van verkoop veel aandacht besteed aan je persoonlijke overtuigingen die het verkopen kunnen belemmeren. Zichtbaar wordt gemaakt dat succesvol verkopen op verschillende manieren kan, passend bij je eigen persoonlijke voorkeuren. Het doel van de training is de deelnemers te ondersteunen in het ontwikkelen van een persoonlijke en authentieke stijl van verkopen. Je leert in welke fase van het verkoopproces je kracht zit en je wordt geholpen met het eigen maken van de verkoopfasen waar je minder goed in bent.

Snelcontact

Snelcontact
Verstuur